Produktion 190324 16:05 kW
Anläggning 1 (44 kW) 5,8 
Anläggning 2 (24 kW) 3,2