Produktion 180425 06:20 kW
Anläggning 1 (44 kW) 1,1 
Anläggning 2 (24 kW) 0,7