Produktion 171120 23:32 kW
Anläggning 1 (44 kW) 0,0 
Anläggning 2 (24 kW) 0,0