Produktion 180120 10:04 kW
Anläggning 1 (44 kW) 0,0 
Anläggning 2 (24 kW) 0,0