Produktion 180716 06:50 kW
Anläggning 1 (44 kW) 9,4 
Anläggning 2 (24 kW) 5,0